Športová masáž

Ide o druh klasickej masáže, ktorá je charakteristická vyšším tempom s väčšou intenzitou a frekvenciou jednotlivých ťahov. Zlepšuje pohyblivosť a pružnosť, zvyšuje čulosť a energetickú úroveň organizmu. Športová masáž patrí k najstarším regeneračným prostriedkom.

 

Kontraindikácie:

- zvýšená teplota
- celková telesná slabosť
- infekčné ochorenia, nádorové ochorenia
- osteoporóza
- krvácavé stavy
- hnisavé ochorenia kože
- bezprostredne po hlavnom jedle

TOP